Co można zrobić, kiedy rodzic uchyla się od obowiązku alimentacyjnego

Ze względu na problem wielu dzieci, które nie otrzymują wsparcia finansowego od rodziców, do którego są prawnie uprawnione, sądy rodzinne i urzędy mają prawo do skorzystania z wielu dostępnych metod, gdy rodzic uchyla się od płacenia zasądzonych alimentów.

Istnieją różne kryteria określające, kiedy można zastosować pewne mechanizmy, a sąd alimentacyjny może próbować określić, jaka jest najskuteczniejsza forma pomocy w pobierania alimentów w konkretnym przypadku.

Co można zrobić, kiedy rodzic uchyla się od obowiązku alimentacyjnego

Jakie są konsekwencje niepłacenia alimentów

Metody egzekucji opierają się na obowiązujących przepisach prawa, a także na konkretnych okolicznościach związanych ze sprawą. Jednym z możliwych działań egzekucyjnych jest zgłaszanie zaległych alimentów do rejestru osób zadłużonych. Takie działanie może skutkować odmową przyznania kredytu w banku czy innej instytucji finansowej, rat, leasingu, wynajmu mieszkania czy umowy na telefon czy internet rodzicowi niepłacącemu alimentów do czasu, gdy dokona on pełnej zapłaty niespłaconej kwoty długu.

Potrącenie zaległej kwoty z dochodu jest jednym z najskuteczniejszych mechanizmów uzyskania alimentów na dziecko. Mechanizm ten umożliwia agencji alimentacyjnej, windykacyjnej lub komornikowi wysłanie do pracodawcy osoby uchylającej się od płacenia alimentów nakazu wstrzymania pewnych kwot z wypłaty tej osoby na zobowiązania alimentacyjne. Oprócz zwykłego dochodu z zatrudnienia od pracodawcy, mechanizm ten może być również wykorzystywany do potrącania środków z zasiłków dla bezrobotnych, odszkodowań pracowniczych, renty z tytułu niezdolności do pracy i innych źródeł dochodu.

Osoby, które są winne lub są im należne alimenty na dziecko, mogą chcieć skontaktować się z prawnikiem, aby dowiedzieć się o ich prawach i możliwościach prawnych. Wszelkie kwestie związane z alimentami, ich przyznaniem i zmianą wysokości takich świadczeń wyjaśni nam adwokat, którego znajdziemy na stronie https://kancelariamistewicz.com.pl/alimenty. Dziecku mogą być również wypłacane w pewnych okolicznościach pieniądze z funduszu alimentacyjnego, jednak na poczet rodzica, który nie płaci swoich zobowiązań, rośnie dług na rzecz Skarbu Państwa.

Polecane publikacje