Czym są negocjacje i czy warto zatrudnić do nich prawnika?

Negocjacje prawne to proces, w którym ostatecznie strony przeciwne zawierają układ w celu rozwiązania jak największej liczby aktualnych problemów prawnych.

Proces ten obejmuje zbadanie faktów każdej ze stron oraz rozważenie wspólnych i różniących się interesów stron zaangażowanych w spór prawny lub umowę.

Czym są negocjacje i czy warto zatrudnić do nich prawnika?

Spór prawny nie musi mieć swojego finału na sali sądowej

Mówiąc najprościej, negocjacje obejmują dwie lub więcej stron próbujących osiągnąć porozumienie. Negocjacje na ogół polegają na wymianie przez strony czegoś, co mają, na coś, czego chcą. Wymiana nie musi obejmować przedmiotów fizycznych, ponieważ usługi lub statusy można wymieniać równie łatwo, jak rzeczy materialne. Negocjacje są wykorzystywane w wielu różnych dziedzinach prawa do rozwiązywania sporów, choć najczęściej spotykane są w obszarze umów. Chociaż dokładny proces będzie się znacznie różnić, niektóre aspekty są wspólne i można je uznać za podstawy negocjacji. Przykładami tego mogą być przygotowania do procesu negocjacyjnego i przestrzeganie rozsądnej strategii negocjacyjnej.

Negocjacje mogą być niezwykle przydatnym narzędziem do rozwiązywania sporów i uchronienia stron przed długimi i kosztownymi sporami sądowymi. Takie postępowania są często nieformalne, mniej kosztowne lub stresujące niż pełne postępowanie sądowe. Nawet jeśli proces jest w toku, negocjacje między obiema stronami często odbywają się jednocześnie w celu ustalenia, czy możliwe jest osiągnięcie ugody. Również wysoki procent roszczeń cywilnych może skończyć się negocjacjami, a nie sporami sądowymi.

Chociaż negocjacje i mediacje mają pewne podobieństwa, mediacja jest nadzorowana przez mediatora. Mediator udziela porad i współpracuje ze stronami, aby pomóc im we wspólnym porozumieniu, mogą nam również pomóc adwokaci z warszawy. Proces negocjacji różni się tym, że nie zawsze bierze w nim udział mediator. W przypadku zaangażowania mediatora strony są tymi, które mają kontrolę, aby ostatecznie rozstrzygnąć sprawę. Rolą mediatora jest po prostu upewnienie się, że negocjacje będą kontynuowane w uczciwy sposób.

Polecane publikacje