Co to takiego i ile wynosi emerytura pomostowa?

Jeżeli jesteś osobą, która wykonywała pracę w szczególnych warunkach, w pełnym wymiarze czasu przysługuje ci emerytura pomostowa.

Dla przykładu, ZUS podaje, że jako prace w szczególnych warunkach można zakwalifikować prace fizyczne o dużym obciążeniu statycznym, prace pod lub na wodzie, prace pod ziemią, prace na powietrzu w bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach oraz przece w warunkach wysokiego ciśnienia atmosferycznego. Dodatkowo emerytura pomostowa przysługuje osobom, które wykonywały prace wymagające wysokiej sprawności psychofizycznej oraz niosące za sobą dużą odpowiedzialność. Jako przykłady wymieniono tutaj pracę jako ratownik medyczny, maszynista pojazdów trakcyjnych, czy operatorów żurawi, do których potrzebne są uprawnienia IŻ.
Emeryturę pomostową, w tym momencie mogą otrzymać osoby urodzone po 1948 roku, które osiągnęły wiek emerytalny. Co to takiego i ile wynosi emerytura pomostowa?

W przypadku kobiet jest to 55 lat, w przypadku mężczyzn 60.

Dodatkowo osoba ubiegająca się o tego typu emeryturę musi udowodnić, że przez co najmniej 15 lat wykonywała pracę w szczególnych warunkach, a łączny czas pracy wynosił co najmniej 20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn. Musi zostać dodatkowo rozwiązany stosunek pracy. Opisane wyżej zasady tyczą się przyznawania emerytury pomostowej na warunkach ogólnych. Inne zasady dotyczą między innymi pilotów, personelu pokładowego statków powietrznych, członków ekip ratownictwa górskiego i pracowników portów pracujących przy rozładunku i załadunku. Dokładne zasady przyznawania emerytury pomostowej opisane są na stronie ZUS-u oraz w odpowiednich dokumentach.
Skoro wiemy już kto może ubiegać się o emeryturę pomostową, to odpowiedzmy sobie jeszcze na pytanie, jaka jest jej wysokość.
Emerytura pomostowa nie może wynosić mniej niż kwota najniższej emerytury w danym roku i zależy bezpośrednio od zgromadzonych składek. Nie zostało ustalone, ile dokładnie ona wynosi, ale zazwyczaj jest znacznie wyższa. Przykładowo, w 2021 roku, średnia emerytura pomostowa wynosi 2050 zł brutto.

Polecane publikacje