Ile czasu ma zus na wypłatę chorobowego?

Choroba to rzecz nieprzewidywalna.

Jeżeli jesteś osobą objętą ubezpieczeniem społecznym nie musisz martwić się, że z powodu niezdolności do pracy zostaniesz bez środków do życia. W zależności od tego, jak długo trwa niedyspozycja spowodowana stanem zdrowia, wypłacane jest, albo wynagrodzenie chorobowe, albo zasiłek chorobowy.
Przez pierwsze 33 dni pieniądze wypłacane są z zasobów firmy zatrudniającej. Po tym czasie, o ile pracodawca nie zgłosi do ubezpieczenia chorobowego poniżej 20 osób, pieniądze będą wypłacane z ZUS-u.

Kto może otrzymać zasiłek chorobowy od ZUS-u?

Aby otrzymać pieniądze pozwalające na utrzymanie się w czasie choroby oraz pokrycie kosztów leczenia trzeba spełniać kilka warunków. Pierwszym z nich jest okres opłacania składek ubezpieczeniowych. Dla osób z obowiązkowymi składkami okres ten wynosi 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Osoby ubezpieczające się dobrowolnie mają ten czas przedłużony do 90 dni. Drugim warunkiem jest dostarczenie do pracodawcy, w ciągu 7 dni od otrzymania, zwolnienia wystawionego przez lekarza. Ważne jest także to, że Zakład Ubezpieczeń ma prawo kontrolować osobę przebywającą na tzw. L4. Spowodowane jest to wieloma przypadkami wyłudzania pieniędzy na podstawie zwolnień nie dotyczących realnych schorzeń.

Jak szybko otrzyma się środki?

ZUS wypłaca środki od 34. dnia przebywania na zwolnieniu chorobowym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 30 dni na wypłatę chorobowego od momentu dostarczenia przez pracodawcę stosownych dokumentów.
Ile czasu ma zus na wypłatę chorobowego?

Jak wysokie są wypłaty?

W większości przypadków jest to 80% podstawy zasiłku, ale w nielicznych przypadkach, takich jak ciąża pracownik ma prawo do otrzymywania 100% podstawy. Zasiłek chorobowy może być wypłacany przez maksymalnie 182 dni, ale w przypadku gruźlicy lub wcześniej wspomnianej ciąży, czas ten przedłużony został do 270 dni.

Wstrzymanie zasiłku chorobowego- kiedy?

ZUS wstrzymuje wypłatę zasiłku w kilku przypadkach. Chodzi tutaj przede wszystkim o sytuacje, kiedy niezdolność do pracy została spowodowana wskutek działań niezgodnych z prawem, prawo do świadczeń ustaje, osoba ubezpieczona wykonuje w czasie zwolnienia pracę zarobkową lub w momencie, kiedy orzeczenie lekarskie zostało sfałszowane. Przez pierwsze 5 dni niezdolności do pracy ZUS może odmówić wypłat w momencie, kiedy niezdolność została spowodowana nadużyciem alkoholu.

Polecane publikacje